Välkommen till Garta!                                               

Gartas historia börjar så långt tillbaka som 1918. Under de många år som följt sedan dess har Garta vuxit sig stort genom uppköp av flera spännande grossistföretag.

Från och med 2012 är vi svenskägda. Då övertog Svenska Foder Gartas svenska del och driver företaget på den svenska marknaden. 

Garta är leverantör till många växtodlingsföretag: Växthusodlingar, Frilandsodlingar, Frukt- och bärodlingar, Golfbanor, Kyrkogårdar, Offentliga verksamheter, Trädgårdscentrer.  


Marknadsområden

Plantskolor & Grönytor   Växthus
 
Frilandsodling   frukt & Bär
 
 

Garta

Knästorps Kvarnväg 220

245 93 Staffanstorp

Tel. +46 46 32 58 91

Fax +46 46 32 58 99

E-post: mail@garta.se